Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie tabel amortyzacyjnych
  • ewidencja sprzedaży
  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • sporządzanie deklaracji podatkowych

Cena od 100,00 zł netto/m-c

CENNIK