FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Wszystkie zarejestrowane organizacje zobowiązane są do prowadzenia księgowości, również wtedy gdy ich jedynym przychodem są składki członkowskie. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie transparentności prowadzonych działań oraz finansów danej organizacji.

Organizacje pozarządowe, od 2017 mogą wybrać sposób prowadzenia księgowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą prowadzić pełną księgowość (do 2017 roku wszystkie organizacje pozarządowe zobowiązane były do prowadzenia swoich ksiąg w takiej formie) lub wybrać uproszczoną ewidencję przychodów i rozchodów – to rozwiązanie dotyczy organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej (nie jest to jednak księga przychodów i rozchodów). Wyboru należy dokonać rozważnie, biorąc pod uwagę zakres działalności organizacji oraz planowany rozwój. Wybór ten ma bezpośredni wpływ na obowiązki wobec urzędu skarbowego. Bez względu jednak na wybrana formę ewidencji księgowej, każdego roku fundacje i stowarzyszenia muszą sporządzić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), które należy przekazać do urzędu skarbowego a w przypadku prowadzenia działalności również do KRS.

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem fundacji lub stowarzyszenia, lub prowadzisz jedną z tych organizacji  z pewnością staniesz przed wyborem odpowiedniego sposobu prowadzenia księgowości. Oferta naszego biura obejmuje pomoc na każdym etapie działalności danej organizacji, od pomocy przy tworzeniu statutu, rejestrację po prowadzenie spraw księgowych i kadrowych.

 

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT