kadry i płace

Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych wraz z pełną obsługą
w zakresie ZUS

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.
 • przygotowywanie i rozliczanie umów o dzieło oraz umów zlecenia
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań
 • sporządzenie zaświadczeń
 • kontrola badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie rejestru urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zwolnień lekarskich
 • wsparcie w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach – PIT 11, PIT 8B, PIT 4R
 • naliczanie zaliczek na podatek oraz składek ubezpieczenia
 • sporządzanie oraz wysyłka miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

CENNIK