księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

  • weryfikacja dokumentów księgowych
  • ewidencja zakupów
  • ewidencja sprzedaży
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie tabel amortyzacyjnych
  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT

 

CENNIK