księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych)

 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja przebiegu pojazdu
 • ewidencja raportów kasowych
 • bieżąca weryfikacja sald kontrahentów
 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży
 • prowadzenie rejestru VAT zakupów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • opracowywanie Zakładowego Planu Kont

 

CENNIK