fundacje i stowarzyszenia

Pełna obsługa fundacji i stowarzyszeń

  • pomoc w opracowaniu statutu i rejestracji
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Stowarzyszenia/Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa
  • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji
  • ewidencja VAT
  • reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego
  • pełna obsługa kadr i płac

 

CENNIK