WINDYKACJA

W zakresie odzyskiwania należności współpracujemy z E-Kancelarią Grupą Prawno – Finansową Sp. z o.o. (dalej „E-Kancelaria”). Jest to Kancelaria specjalizująca się w usługach z zakresu zarządzania wierzytelnościami i doradztwa prawnego. Celem E-Kancelarii jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności. Działa ona zarówno w obszarze dużego i małego B2B, jak również sektora bankowego i fintech. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z rynku finansowego m.in. polisolokat, zwrotu środków z papierów wartościowych, czy inwestycji o odroczonym terminie zapłaty.

Dzięki elastycznym rozwiązaniom oraz bardzo szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług, pozwalających na zachowanie płynności finansowej, E-Kancelaria jest w stanie zagwarantować indywidualne podejście do każdego klienta i sprawy.  Oferuje zarówno działania prewencyjne, jak i windykacyjne na wszystkich etapach postępowania: wczesnym monitoringu, polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

E-Kancelaria oprócz kompleksowych usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami oferuje również wysokiej jakości usługi w zakresie m.in. doradztwa prawnego, w tym:

   • prawa pracy,
   • prawa cywilnego,
   • prawa gospodarczego,
   • prawa karnego,
   • prawa administracyjnego,
   • interpretacji przepisów,
   • audytu wewnętrznego procedur firmowych pod kątem Polityki Bezpieczeństwa.

E-Kancelaria oferuje swoim Klientom możliwość skorzystania z TARCZY PRAWNEJ – abonamentu miesięcznego gwarantującego opiekę prawną z zakresu doradztwa prawnego oraz zarządzania wierzytelnościami. Opieka ta obejmuje również, oprócz możliwości konsultacji i korzystania z bieżących porad, takie usługi jak:

   • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
   • sporządzanie wzorów pism procesowych, projektów umów,
   • opiniowanie umów podpisywanych przez przedsiębiorcę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
   • sporządzenie porozumień i korespondencji przedprocesowej,
   • udostępnienie pieczęci prewencyjnej w formie elektronicznej,
   • przyjęcie spraw do windykacji polubownej bez opłaty wstępnej.

W celu zapoznania się z pełną ofertą E-Kancelarii zapraszam na stronę internetową www.e-kancelaria.com.

W celu umówienia się na spotkanie lub przesłania oferty związanej z obsługą w wybranym zakresie zachęcam do kontaktu po adresem e-mail: kontakt@e-kancelaria.com lub pod numerem telefonu: 71 738 86 00.