Blog

Zniesiono limit dochodów dla rodziców (opiekunów prawnych) wychowujących jedno dziecko niepełnosprawne.

Od 1 lipca br. obowiązują przepisy wprowadzające zmiany w uldze prorodzinnej dla  rodziców (opiekunów prawnych) którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę w stosunku do jednego dziecka z niepełnosprawnościami. Do chwili obecnej rodzice niepełnosprawnego dziecka nie mieli możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej gdy ich dochody przekraczały łącznie 112.000,00 zł (lub 56.000,00 zł w przypadku rodzica samodzielnie wychowującego dziecko).


Ustawa z dnia z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 lipca 2023 pozwala na skorzystanie  z ulgi prorodzinnej rodzicom i opiekunom dziecka niepełnosprawnego już w zeznaniu za 2023r.

 

Podstawa:

Art. 27f ust 2e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Scroll to Top