O FIRMIE

Biuro rachunkowe Fin_eco zapewnia profesjonalne wsparcie księgowo-kadrowe, dzięki czemu nasi klienci mogą w pełni poświęcić się prowadzeniu własnych firm. Oferuje pełny zakres usług księgowych  bez względu na formę prawną podmiotu jak i skalę działalności. Oferuje również komplet usług związanych z prowadzeniem kadr, płac i rozliczeniami z ZUS i US wynikających z zatrudnienia pracowników z tytułu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych

W ramach obsługi nasze biuro rachunkowe oferuje swoim klientom reprezentowanie ich przed urzędami oraz pomoc podczas kontroli ZUS, PIP czy Urzędu Skarbowego. Dla firm rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów oferuje dostęp on-line do dokumentów oraz ewidencji 24/7 (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu). Biuro świadczy również cały szereg usług wspomagających prowadzenie działalności takich jak:

  • obsługa rachunku bankowego,
  • przygotowywanie pism,
  • przygotowywanie wniosków.

Fin_eco biuro rachunkowe na stałe współpracuje z doradcami podatkowymi, audytorami i prawnikami. Pomaga już na etapie rejestracji działalności oraz wyboru formy opodatkowania.

Obszar działania – Wrocław i okolice.

Biuro rachunkowe Fin_eco posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarte w PZU Spółka Akcyjna (Polisa – RAC0018279)