Blog

Działalność bez rejestracji, cz. 1 – kto może skorzystać z tego rozwiązania?

  

Kto może skorzystać z działalności nierejestrowej.

 

 Masz fajny pomysł i chciałabyś/chciałbyś na nim zarabiać, jednak cały czas masz obawy czy pomysł spodoba się również innym i czy dasz sobie radę z prowadzeniem własnej firmy? W takiej sytuacji możesz skorzystać z rozwiązania jakim jest działalność bez rejestracji. Taka działalność „na próbę” pozwoli sprawdzić czy twój pomysł zyska zainteresowanie klientów,  bez rejestracji w CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz bez zgłoszenia do ZUS.

               

Pomimo powyższych uproszczeń jest kilka warunków do spełnienia aby można było skorzystać z tej formy działalności, tj.:

 

      1. w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałaś/wykonywałeś działalności gospodarczej lub w okresie ostatnich 60 miesiąc twoja działalność była zawieszona,
      2. miesięczne przychody z twojej działalności nie przekroczą 2.700,00 zł brutto miesięcznie (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia-zmiana obowiązująca od 1 lipca 2023),
      3. nie możesz rozpocząć działalności bez rejestracji, nawet na niewielką skalę jeśli ta działalność:

– będzie wymagała zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. ochrona osób lub mienia, sprzedaż alkoholu, usługi detektywistyczne, zbieranie odpadów, organizacja imprez turystycznych)

– została zdefiniowana w przepisach ustawy „Prawo przedsiębiorców” jako działalność gospodarcza (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych – zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń)

 

Status osoby fizycznej – na co zwrócić uwagę.

 

Działalność bez rejestracji skierowana jest do osób fizycznych jednak status niektórych osób może mieć wpływa na możliwość skorzystania z tego rozwiązania, zatem rolnicy, urzędnicy, osoby bezrobotne czy osoby niepełnoletnie powinny dodatkowo sprawdzić czy mogą rozpocząć taką działalność w planowanym przez siebie zakresie. Na co powinni zwrócić uwagę?

 

rolnicy – w ramach działalności nierejestrowej nie można wykonywać działalności, do których nie ma zastosowania „Prawo przedsiębiorców”,

 

osoby bezrobotne – mogą prowadzić działalność nierejestrową opartą wyłącznie o umowy sprzedaży, 

 

urzędnicy – co do zasady nic nie stoi na przeszkodzie aby urzędnik mógł prowadzić działalność nierejestrową musi jednak sprawdzić czy regulaminy wewnętrzne jego zakładu pracy lub zarządzenia na to pozwalają, a jeśli tak, to czy są dodatkowe warunki jakie trzeba spełnić,

 

osoby niepełnoletnie – osoby od 13. do 18. roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych co oznacza, że np. nie mogą samodzielnie zawierać umów ze swoimi kontrahentami na dostawę towarów.

 

Działalność bez rejestracji a inne formy zatrudnienia.

 

Wiadomo już, że możesz skorzystać z działalności „na próbę”, jeśli wcześniej nie prowadziłaś/prowadziłeś działalności (przez 60 m-cy), twoje przychody nie przekroczą 2.700,00 zł brutto miesięcznie i zakres działalności nie będzie obejmował działalności regulowanej. Ale czy możesz prowadzić swój mały biznes mając zawartą umowę o pracę  lub umowę cywilnoprawną?

Co do zasady TAK, ale…

Ustawodawca nie ogranicza nam możliwości osiągania przychodów z różnych źródeł. Połączenie działalności  bez rejestracji z umową o pracę nie powinno budzić wątpliwość jednak w przypadku łączenia omawianej formy działalności z np. umową o dzieło, istotne jest aby zakres działalności nierejestrowej nie pokrywał się z zakresem zobowiązań wynikających z tej umowy. Jeśli tego nie dopilnujesz należy wtedy wliczyć przychody osiągnięte z realizacji umowy o dzieło do limitu przychodów działalności nierejestrowej.  

 

 

PODSUMOWANIE CZ. 1

 

– rozwiązanie skierowane do osób fizycznych (może mieć znaczenie status osoby fizycznej)

 

– przez okres 60 miesięcy poprzedzający rozpoczęcie „działalności na próbę” nie prowadzono działalności gospodarczej 

 

– zakres działalności nie obejmuje działalności regulowanej

 

-można łączyć działalność nierejestrową z innymi formami zatrudnienia, należy jednak zwrócić uwagę aby nie wystąpiła zbieżność pomiędzy zobowiązaniami wynikającymi np. z umowy o dzieło i działalności nierejestrowej

 

C D N.

 

W części  2, m.in.:

Limit przychodów – jak taki limit  wyliczyć i co trzeba zrobić, jeśli go przekroczymy.

Ewidencja sprzedaży – jak ją prowadzić.

Koszty – jak je dokumentować i kiedy można je rozliczyć.

 

 

Podstawa

Art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców

 

 

   

Scroll to Top