Blog

Spadki i darowizny – wyższe limity zwolnień od podatku od 1 lipca 2023r.

    Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 lipca 2023 r, wprowadziła istotne zmiany w kwocie wolnej od podatku w stosunku do spadków i darowizn.


Z 1 lipca br. zaczęły obowiązywać nowe limity zwolnień i wynoszą one:

  1.  36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej
  2.  27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej
  3.  5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

Do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

Do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

Do grupy III – innych nabywców 


     Należy jednak pamiętać, aby poprawnie wyliczyć powyższe limity. Jeśli nabycie własności  rzeczy lub praw majątkowych następuję od tej samej osoby i nastąpiło więcej niż raz to należy doliczyć wartości majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w  okresie 5 lat poprzedzających ten rok.


    W przypadku darowizn i spadków przyjętych przed 1 lipca 2023r. zastosowanie będą mieć przepisy obowiązujące przed wejściem w życie zmian, czyli obowiązujące do 30 czerwca 2023r. Podstawa prawna:

Art. 3 pkt 2 lit a  ustawy z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r.  poz. 1059)

Scroll to Top