O FIRMIE

Zapewniamy profesjonalne wsparcie kadrowo-księgowe, dzięki czemu nasi klienci mogą w pełni poświęcić się prowadzeniu własnych firm. Zapewniamy pełny zakres usług księgowych  bez względu na formę prawną podmiotu jak i skalę działalności. Oferujemy komplet usług związanych z prowadzeniem kadr, płac i rozliczeniami z ZUS i US wynikającymi z zatrudnienia pracowników z tytułu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych

Na stałe współpracujemy z doradcami podatkowymi, audytorami
i prawnikami. Pomagamy już na etapie rejestracji działalności oraz wyboru formy opodatkowania. Obsługujemy firmy z terenu Wrocławia oraz okolic.

 

Biuro ma zawarte obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zawarte w PZU SA (Polisa – RAC 0007677)